Caithness Map :: Links to Site Map Paying too much for broadband? Move to PlusNet broadband and save£££s. Free setup now available - terms apply. PlusNet broadband.  
Page 1 of 7 12345 ... LastLast
Results 1 to 20 of 132

Thread: Taic dhan Gaidheal.

 1. #1

  Default Taic dhan Gaidheal.

  Tha cuid a gearran mun Gaidhlig agus deamocrasaidh…

  Cha teid mi an sas ann an deasbaid gorrach mun soidhnichean rathaid, ann an aite na sin, tha facail no dha agam son a toirt taic dhan Ghidheil a measg na gall – chan eil sinn nar aonar, tha caraidean gu ler againn.

  Thinig a mach aithisg air an iomadh na luchd amharc a cumail leis a BhBC Alba. As didh bliadhna, a rir “an Herald”, tha an ireamhan fhathast aig 220,000. (12%). Thuirt an aon paipear naidheachd, anns an pos air a sgrobhadh a mhos sa chaidh, gu bheil an ireamhan a luchd amharc aig STV a nis aig 320,000 (no 18%). Aig an aon am, fhuair an promh clr telebhisean ann an Alba, “Reporting Scotland” earrainn na luchd amharc aig 440,000. (24% aig ire abhaisteach)

  Se tri puingean chudthromach a th’agam dhuibh…

  Tha e soilleir gu bheil idh agus taic a measg a mhr cuid na muinntir na dthcha air thaobh na Gidhlig. Se fianais air leth a th’ann air sgath s gu bheil e an roghainn aig an luchd amharc fhin son a choimhead air BBC Alba nan saor thoileach. Na di chuimhnich gu bheil BBC Alba ri fhaotainn air saideal a mhin an drasda agus chan eil cothrom aig iomadach Gaidheal ga fhaicinn fhathast.

  Rinn an stiseanan niseanta (BBC 1 & STV/ITV) a gnothach leis an taic bhon clran a dol a mach dhan UK air fad, chan ann leis an clran ionadail a mhin mar a tha e aig BBC Alba.

  Bhuannaich an stiseanan niseanta (BBC 1 & STV/ITV) gu mor bhon buidseadan trr nas motha na tha aig BBC Alba.

  Se mo bheachdsa co dhi – gu bheil taic aig a mhor cuid na muinntir na dthcha air a chanan agus mar sin, rinn an riaghaltas agus an chomhairle ceart a toirt taic dhan cnan.
  Bith cuid a gearran gu brath tuilleadh, ach s’e seo deamocrasaidh dhuibh.

  The numbers of viewer continuing to watch BBC Alba, privately in the own home and of their own free choice, provides compelling evidence that there is very significant interest and support for the Gaidhlig amongst the population of Scotland. In my view this justifies the cross party support it receives within the Scottish Government and Highland Council and the policies being implemented.

 2. #2

  Default

  An cnocan, an cnocan, ars a chailleach gu leodach, far an do chaill mi mo Ghaidhlig, s nach dfhuair mi mo Bheurla.

 3. #3

  Default

  Se deagh chomhairle anns an seanfacal suid, gu teageamh.

  Ach saoilidh mi nach eil thu ga thuigsinn ceart, gu araid as de na thuirt thu anns an snathaid eile mun soidhnichean rathaid.

  Se fealla-dha a th'ann air an dhaoine nach fhaicinn an luach anns an cultar aca fhein agus mar sin, ga thilg air falbh gun rud sam bith fhaighinn air a shon. Dhaoine truadh gun teagamh !

 4. #4
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  MY IMAGINATION
  Posts
  2,331

  Default

  Quote Originally Posted by Each View Post
  Tha cuid a gearran mun Gaidhlig agus deamocrasaidh

  Cha teid mi an sas ann an deasbaid gorrach mun soidhnichean rathaid, ann an aite na sin, tha facail no dha agam son a toirt taic dhan Ghidheil a measg na gall chan eil sinn nar aonar, tha caraidean gu ler againn.

  Thinig a mach aithisg air an iomadh na luchd amharc a cumail leis a BhBC Alba. As didh bliadhna, a rir an Herald, tha an ireamhan fhathast aig 220,000. (12%). Thuirt an aon paipear naidheachd, anns an pos air a sgrobhadh a mhos sa chaidh, gu bheil an ireamhan a luchd amharc aig STV a nis aig 320,000 (no 18%). Aig an aon am, fhuair an promh clr telebhisean ann an Alba, Reporting Scotland earrainn na luchd amharc aig 440,000. (24% aig ire abhaisteach)

  Se tri puingean chudthromach a thagam dhuibh

  Tha e soilleir gu bheil idh agus taic a measg a mhr cuid na muinntir na dthcha air thaobh na Gidhlig. Se fianais air leth a thann air sgath s gu bheil e an roghainn aig an luchd amharc fhin son a choimhead air BBC Alba nan saor thoileach. Na di chuimhnich gu bheil BBC Alba ri fhaotainn air saideal a mhin an drasda agus chan eil cothrom aig iomadach Gaidheal ga fhaicinn fhathast.

  Rinn an stiseanan niseanta (BBC 1 & STV/ITV) a gnothach leis an taic bhon clran a dol a mach dhan UK air fad, chan ann leis an clran ionadail a mhin mar a tha e aig BBC Alba.

  Bhuannaich an stiseanan niseanta (BBC 1 & STV/ITV) gu mor bhon buidseadan trr nas motha na tha aig BBC Alba.

  Se mo bheachdsa co dhi gu bheil taic aig a mhor cuid na muinntir na dthcha air a chanan agus mar sin, rinn an riaghaltas agus an chomhairle ceart a toirt taic dhan cnan.
  Bith cuid a gearran gu brath tuilleadh, ach se seo deamocrasaidh dhuibh.

  The numbers of viewer continuing to watch BBC Alba, privately in the own home and of their own free choice, provides compelling evidence that there is very significant interest and support for the Gaidhlig amongst the population of Scotland. In my view this justifies the cross party support it receives within the Scottish Government and Highland Council and the policies being implemented.
  Quote Originally Posted by Abewsed View Post
  An cnocan, an cnocan, ars a chailleach gu leodach, far an do chaill mi mo Ghaidhlig, s nach dfhuair mi mo Bheurla.

  What?????????????
  You don't have to be mad to know me but it helps.

 5. #5
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  Highlands
  Posts
  1,568

  Default

  Quote Originally Posted by shazzap View Post
  What?????????????

  Chan eil aon chnan gu ler

  : One language is never enough
  Last edited by Invisible; 13-Nov-09 at 15:50.
  I'm as mad as hell and I'm not going to take this anymore

 6. #6
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  MY IMAGINATION
  Posts
  2,331

  Default

  Quote Originally Posted by Invisible View Post
  Chan eil aon chnan gu ler
  Ha ha very funny lol
  I know it's Gaelic......... just can't read it.
  You don't have to be mad to know me but it helps.

 7. #7
  Join Date
  Aug 2004
  Location
  Thrumster - next to the best pub in the world "The Old Smiddy Inn"
  Posts
  916

  Default

  Quote Originally Posted by Each
  Tha cuid a gearran mun Gaidhlig agus deamocrasaidh
  Agus bith iad fhathast a gearran ged nach eil iad a' tuigsinn!

  Quote Originally Posted by Each
  Thinig a mach aithisg air an iomadh na luchd amharc a cumail leis a BhBC Alba. As didh bliadhna, a rir an Herald, tha an ireamhan fhathast aig 220,000. (12%). Thuirt an aon paipear naidheachd, anns an pos air a sgrobhadh a mhos sa chaidh, gu bheil an ireamhan a luchd amharc aig STV a nis aig 320,000 (no 18%). Aig an aon am, fhuair an promh clr telebhisean ann an Alba, Reporting Scotland earrainn na luchd amharc aig 440,000. (24% aig ire abhaisteach)
  'Eil fios agad mu dheidhinn na h-ireamhan airson Gallaibh?

  Quote Originally Posted by Each
  Tha e soilleir gu bheil idh agus taic a measg a mhr cuid na muinntir na dthcha air thaobh na Gidhlig.
  Ach chan eil na daoine ann an Gallaibh a smaoineachadh gu bheil sin soilleir a thaobh Gallaibh! Sin an rud a charaid!

  Quote Originally Posted by Each
  Se mo bheachdsa co dhi gu bheil taic aig a mhor cuid na muinntir na dthcha air a chanan agus mar sin, rinn an riaghaltas agus an chomhairle ceart a toirt taic dhan cnan
  Stoch' gu bheil iad ceart a toirt taic dhan ar cnan ach a' bheil iad ceart a toirt taic dhan na soidhnichean rathaid agus gu h-airidh ann an Gallaibh - sin an ceist aig na Gallaich! Ach chan eil sin an ceist agamsa ma tha thu gam thuigsinn

  WBG

 8. #8
  Join Date
  Aug 2004
  Location
  Thrumster - next to the best pub in the world "The Old Smiddy Inn"
  Posts
  916

  Default

  Quote Originally Posted by Invisible View Post
  Chan eil aon chnan gu ler
  Gu dearbh fhin!

  WBG

 9. #9

  Default

  WBG

  Tha mi tuigsinn de thuirt thu, agus nach thuirt mi fhein an aon rud ann an snathaidean eile, air an bord seo agus buird eile.

  Nan robh e direach mun Soidhnichean Rathaid bith rudan carran diofrichte, ach a reir na dh'leugh mi fhein air a bhord seo, tha feadhainn gu turr an aghaidh an canan fhein.

  Carson am bith dhaione nan stri airson nas lugha na cultar ann an aite na barrachd ?

  Sin an rud nach eil mi a tuigsinn ?

 10. #10

  Default

  Maybe there should be a Gaelic corner on the web for Caithness!

 11. #11
  Join Date
  Oct 2006
  Location
  In close orbit
  Posts
  4,584

  Default

  Some sort of virus has attacked my computer.

 12. #12
  Join Date
  Aug 2004
  Location
  Thrumster - next to the best pub in the world "The Old Smiddy Inn"
  Posts
  916

  Default

  Quote Originally Posted by Abewsed View Post
  Maybe there should be a Gaelic corner on the web for Caithness!
  Seo an t-ite far bheil a h-uile daoine ann an Gallaibh a gobaireachd - le sin tha mi a smaoineachadh gu bheil cern Gidhlig againn an seo air an eadar-lon!

  WBG

 13. #13
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  MY IMAGINATION
  Posts
  2,331

  Default

  Quote Originally Posted by Invisible View Post
  Chan eil aon chnan gu ler

  : One language is never enough
  I only speak one, thats if you don't want to count the odd word in French, Spanish, German, Danish and Thai. And i do mean the odd word lol.
  You don't have to be mad to know me but it helps.

 14. #14
  Join Date
  May 2009
  Posts
  1,200

  Default

  Quote Originally Posted by Abewsed View Post
  Maybe there should be a Gaelic corner on the web for Caithness!
  Absolutely agree.

 15. #15
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  MY IMAGINATION
  Posts
  2,331

  Default

  Is it easy to learn?
  You don't have to be mad to know me but it helps.

 16. #16
  Join Date
  Jul 2008
  Location
  Thurso, Caithness
  Posts
  4,204

  Default

  โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่านี่เป็นความสมบูรณ์ที่ทำการไป รษณีย์เปล่าเปลืองเวลา นี่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีความคิดว่าคุณจะไปที่เกี ่ยวกับและไม่สามารถตกลงกันหรือ disaggre กับคุณแล้ว เมื่อมันเป็นกรณีที่แล้วก็มีการถกเถียงกันได้ไม ่มี. อย่างที่ผมพูดอย่างไร้จุดหมาย.

  This is just my personal opinion.

  Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before.

  Edgar Allen Poe

 17. #17
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  MY IMAGINATION
  Posts
  2,331

  Default

  Quote Originally Posted by Kodiak View Post
  โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่านี่เป็นความสมบูรณ์ที่ทำการไป รษณีย์เปล่าเปลืองเวลา นี่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีความคิดว่าคุณจะไปที่เกี ่ยวกับและไม่สามารถตกลงกันหรือ disaggre กับคุณแล้ว เมื่อมันเป็นกรณีที่แล้วก็มีการถกเถียงกันได้ไม ่มี. อย่างที่ผมพูดอย่างไร้จุดหมาย.

  This is just my personal opinion.
  Lol was that for me Kodiak?
  You don't have to be mad to know me but it helps.

 18. #18
  Join Date
  Jan 2006
  Location
  Wick,Caithness,Scotland,The World
  Posts
  2,269

  Default

  There's nothing wrong with a thread in gaelic on the org as long as:

  a)The moderators can speak gaelic.To show that no swear words or biast is being shown.

  b)see a
  Their coming to take me away.....haha-hee-hee-ho-ho

 19. #19
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Halkirk
  Posts
  555

  Default

  Languages besides "English" should not be allowed on the forum. How do we know if any rules are broken? Are the mods now meant to be multi-lingual?
  Last edited by Serenity; 13-Nov-09 at 17:37. Reason: Clarity

 20. #20

  Default

  Cuir e iognadh orm an cealgairachd a tighinn bho cuid.

  Air snathaid eile bhruidhinn mu cultar eile, bith iad a gearran mun gran-cinneadh air a bord seo nan robh an aon rud a thachairt,

  Ach air ais dhan priomh amas son a snathaid seo, son a toirt misneach dhan gaidheal agus a cumail nar cuimhne gu bheal caraidhean againn ameasg na mor cuid na dhaoine, ge boill leis an fuaim laidir na tha an cuid a togail.

  Its amazing what some will say to and about gaels, yet wouldn't dream of saying the same to or about others with different cultural backgrounds !Page 1 of 7 12345 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •