The Caithness Arts Index has posted the following article:

Sgoilearan Gàidhlig Na Gàidhealtachd A' Faighinn Cothrom ‘iomadh Àite, Iomadh Sgeulachd' A Rannsachadh

[IMG][/IMG] Tha sgoilearan bun-sgoile agus àrd-sgoile Gàidhlig bho sgoiltean air feadh na Gàidhealtachd a' faighinn cothrom na sgilean cruthachail aca a chur gu feum - le sgeama sgrìobhadh cruthachail Gàidhlig. Tha Sgioba na Gàidhlig aig Comhairle na Gàidhealtachd a' stiùireadh na h-iomairt air a bheil an t-ainm, ‘Iomadh Àite, Iomadh Sgeulachd’. [Read Full Article]