PDA

View Full Version : Cinn-latha Sgoile Samhraidh Drma 2010 gam foillseachadhNewsBot
31-Jan-10, 03:10
The Caithness Arts Index (http://arts.caithness.org) has posted the following article:

Cinn-latha Sgoile Samhraidh Drma 2010 gam foillseachadh

Cinn-latha Sgoile Samhraidh Drma 2010 gam foillseachadh Eadar 5 agus 16 Iuchar 2010 bidh Gidheil ga a' faighinn cothrom sgilean thatar aig re phroifeasanta ionnsachadh an cuideachd feadhainn de na cleasaichean as fherr ann an saoghal na Gidhlig. Tha an Sgoil Shamhraidh Dhrma, a tha ga ruith le Fisean na Gidheal, gu bhith a' gabhail ite ann am Port Rgh a-rithist am-bliadhna. ... [Read Full Article (http://arts.caithness.org/article.php?id=710)]