PDA

View Full Version : Fčis NewsNewsBot
15-Jan-10, 23:00
The Caithness Arts Index (http://arts.caithness.org) has posted the following article:

Fčis News

BBC Alba Consultation - deadline Monday 18 January 2010 Mar a bhios fhios agaibh, tha co-chomhairle a' dol air adhart an-drąsta mu dheidhinn BBC Alba. 'S e Diluain 18mh den Fhaoilleach an ceann-latha airson freagairtean a chur mu BBC Alba. ... [Read Full Article (http://arts.caithness.org/article.php?id=704)]