PDA

View Full Version : Sti¨iridh an Cathraiche leasachadh na GÓidhlig air feadh AlbaNewsBot
02-Feb-15, 22:50
The Caithness Arts Index (http://arts.caithness.org) has posted the following article:

Sti¨iridh an Cathraiche leasachadh na GÓidhlig air feadh Alba
Newsroom News Tagraidhean air an Sireadh airson Cathraiche a' Bh¨ird inShare Tagraidhean air an Sireadh airson Cathraiche a' Bh¨ird Downloads 30/01/2015 10:32 Scotland Arts and Culture Education and Training General Sti¨iridh an Cathraiche leasachadh na GÓidhlig air feadh Alba. Tha pr˛iseas trusaidh air t˛iseachadh a' sireadh Cathraiche ¨r airson am buidheann nÓiseanta le uallach airson aĺ GhÓidhlig a bhrosnachadh, B˛rd na GÓidhlig. [Read Full Article (http://arts.caithness.org/article.php?id=1685)]